Przepisy ruchu drogowego

August 14, 2010 - 1:02 pm No Comments


Zasady ruchu drogowego zostały skodyfikowane w Ustawie – Prawo o ruchu drogowym z 1997 r. Jak powszechnie wiadomo, podstawową zasadą ruchu drogowego jest, że każdy jego uczestnik ma obowiązek uniknięcia kolizji z innym pojazdem, pieszym lub innym uczestnikiem, niezależnie od tego, czy tamci postępują zgodnie z przepisami, czy też nie. W niektórych miejscach i sytuacjach wymagana jest od uczestników ruchu drogowego szczególna ostrożność. Chodzi tutaj o wykonywanie niebezpiecznych manewrów, takich jak wyprzedzanie, zmiana kierunku jazdy. Mówiąc o niebezpiecznych miejscach mamy na myśli np. skrzyżowania, ronda, przejścia dla pieszych. O takich miejscach informują na s ostrzegawcze znaki drogowe. Należy mieć na uwadze to, że uczestnicy ruchu drogowego to nie tylko kierowcy. Według polskich przepisów są to pieszy, kierujący oraz każda inna osoba przebywająca w pojeździe lub na pojeździe na drodze. Każdy uczestnik ruchu drogowego ma bezwzględny obowiązek stosowania się do przepisów ruchu drogowego.